Jak to na konferenci vypdalo můžete vidět na této stránce, kde najdete fotky, videa, ...

To, čím jsme, je často ovlivněno těmi, které jsme cestou naším životem potkali. Vedoucími táborů, kroužků, oddílů, souborů, pedagogy, kteří v nás zanechali stopy své osobnosti, vtiskli své hodnoty, vnímání světa, zájem…

Pojďte se zamyslet nad tím, jak velkou roli v našich životech hraje zájmová činnost. Setkejte se s lidmi, kteří ovlivňují ostatní svým pozitivním příkladem a vyslechněte si jejich příběhy o tom, co ovlivnilo je.


Inspirujte se navzájem s učiteli, kteří do své výuky zavádějí inovativní postupy a nabídněte ostatním to, co funguje nám. Poslechněte si přednášky o tom, jak zájmové vzdělávání funguje jinde a co inspirativního nám nabízí. Potkejte se a sdílejte své zkušenosti z práce, která nám dává smysl.


Pro koho je konference určena?

Především pro odbornou veřejnost a pro pedagogy, kteří se pohybují v neformálním i formálním vzdělávání - vedoucí kroužků, souborů, oddílů, táborů atd. Pokud vás ale program zaujal, i když nepůsobíte ve vzdělávání, jste srdečně zváni.


program

přednášky
panelové diskuse
workshopy
příběhy osobností 

exkurze
společenský večer

Program
21. - 22. září  2023

Konference se koná ve dvou dnech. Některé části programu jsou společné, další si mohou účastníci vybrat dle svého zájmu. Tyto volitelné části programu (workshopy, exkurze, panelové diskuze) si účastníci budou moct vybrat od června 2023, kdy k tomu budou vyzváni na své kontaktní e-maily, které zadají při přihlášení na konferenci. Tento individuální program bude možné měnit. Předpokládáme doplňování programu až do začátku září.


přihlášení
Přihláška na konferenci je pouze pro jednotlivce. Hromadné přihlášení není možné. Využít k tomu můžete tuto nabídku a vybrat si můžete jen jednu variantu dle obsahu poskytnutých služeb.
Konference je naplánovaná na 16 hodin programu, můžete využít dvě šablony OP JAK.
Je možné vystavit na vyžádání hromadné faktury.

Přihlášeným po 11. 9. 2023 již nemůžeme garantovat ubytování a stravu. Pokusíme se o to i při vašem přihlášení od 12. 9. až do zahájení konference. Stále MÁTE MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE na všechny varianty - těšíme se na vás. Dáme vám vědět, zda se nám podařilo navýšit kapacity ubytování a stravy.
Děkujeme za pochopení.

varianta A


účast na celém programu konference, ubytování, strava a pitný režim + coffee break, večerní společenský program, workshopy a exkurze v druhém dni konference. Lze proplatit ze šablon OP JAK.

varianta B


účast na celém programu konference bez ubytování, strava a pitný režim + coffee break, večerní společenský program, workshopy a exkurze v druhém dni konference. Lze proplatit ze šablon OP JAK.

varianta C


účast na programu konference bez ubytování, strava a pitný režim + coffee break, večerní společenský program a workshopy. Určeno především pro neziskové organizace a dobrovolníky.

varianta D


účast na celém programu konference, strava a pitný režim + coffee break, večerní společenský program a workshopy. Určeno pouze pro zaměstnance SVČ Lužánky.


Osobnosti

příběhy lidí, kterým neformální vzdělávání změnilo život

Téma příběhů osobností je rozděleno do dvou bloků: 

Vystoupení osobností před publikem a vyprávění osobního příběhu. Připravujeme setkání se šesti lidmi, kteří pozitivně změnili v neformálním vzdělávání životy dětí, nebo osobnostmi, kterým neformální vzdělávání utvářelo jejich současné příběhy. 

Setkání s osobnostmi u kulatých stolů, kde bude možné pokládat dotazy, hledat motivaci, nalézat paralely s ostatními účastníky kulatých stolů a sdílení příběhů, hledání obecnějších “pravd”.


Účast na konferenci přislíbili:


Panelové diskuze

 s odborníky o vzdělávání

Na Panelové diskuzi se k danému tématu vyjadřují pozvaní odborníci a diskutují své názory pod vedení moderátora, které jsou doplněny o dotazy diváků.

Témata, která jsme zvolili na konferenci, jsou zaměřená na různé pohledy na neformální vzdělávání, jeho propojení s cílovou skupinou, společností a státem. Odborníci k jednotlivým tématům budou zveřejňováni průběžně.

Témata panelových diskuzí:
Workshopy

dílny na různá témata

Workshopy jsou zaměřeny na sdílení příkladů dobré praxe a nových trendů v neformálním vzdělávání. Jejich délka bude buď 45 minut, nebo 90 minut. Tomu bude také odpovídat míra aktivního zapojení, praktického vyzkoušení, či jen “nahlédnutí” do tématu.


Exkurze

 s odborníky o vzdělávání

Exkurze budou probíhat v pátek 22. 9. od 14:00. Vybrat si je budete moct v průběhu konference. Na jednotlivých místech vás budou čekat průvodci. 

Zde najdete nabídku míst, na která se můžete jít podívat. 


Dotazník před konferencí


Abychom byli lépe informovaní o vašich přáních a možnostech - prosíme o vyplnění našeho dotazníku. Máte stále možnost ovlivnit program konference. Máte tipy na osobnosti, jejichž příběhy stojí za to slyšet? Máte témata, která chcete řešit? Máte zájem o konkrétní workshopy, které chcete absolvovat? Napište nám. Děkujeme!

Cíle konference


Záměrem konference je podpořit propojování formálního a neformálního vzdělávání. Popsat a pojmenovat trendy a možnosti vzájemného obohacení. A v neposlední řadě je podložit osobnostmi, které mění či měnily osudy druhých.


Dále bychom rádi,


pojmenovali význam a smysl neformálního vzdělávání v životě dětí a mládeže mezi pedagogy, úřady, rodiči a veřejností. Rozvíjeli potenciál pedagogů, volnočasových pracovníků a dobrovolníků, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží v neformálním vzdělávání.


Organizační tým a kontakty


Abychom byli lépe informovaní o vašich přáních a možnostech - prosíme o vyplnění našeho dotazníku. Máte stále možnost ovlivnit program konference. Máte tipy na osobnosti, jejichž příběhy stojí za to slyšet? Máte témata, která chcete řešit? Máte zájem o konkrétní workshopy, které chcete absolvovat? Napište nám. Děkujeme!

Petra Pecka Rychecká


Pedagožka SVČ Lužánky, lektorka vzdělávání dospělých, zakladatelka a vedoucí Dětského divadelního souboru Brnkadla a Divadelního souboru ASpol, externí vyučující dramatické výchovy na FF MU, lektorka výukových programů, zaměřených na poznání literatury skrz techniky dramatické výchovy a také facilitátorka.

Proč připravuji konferenci?

Pokládám oblast neformálního a zájmového vzdělávání za nedoceněnou pokladnici inspirativních lidí, kteří mají obrovský vliv na výchovu nových generací. A ráda bych pomohla tyto lidi propojovat a podpořit jejich sebevědomí.


Co mám na konferenci na starost?

Oslovování osobností, tvorbu sborníku, definování témat a obsahu diskuzí a workshopů.


Kontakt

rychecka@luzanky.cz


Zdeněk RUMcajs Humpolík


Pedagog, lektor vzdělávání dospělých a projektový manažer.


Proč připravuji konferenci?

Pořádáním konference můžeme měnit uvažování lidí.


Co mám na konferenci na starosti?

Na konferenci zodpovídám za finance, organizaci HR, propagaci a část programu.


Kontakt

humpolik@luzanky.cz


Dáša Višňa Žďárková


Manažer volného času v SVČ Lužánky.


Proč připravuji konferenci?

Nová pracovní zkušenost.


Co mám na konferenci na starost?

Zajišťuji provozní věci - ubytování a stravování hostů, prostory a časový harmonogram jejich využití apod.


Kontakt

dagmar.zdarkova@luzanky.cz
Pořadatelem konference STOPY A OTISKY jsou Lužánky - Středisko volného času a Národní pedagogický institut ČR.


Konference Stopy a otisky se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.