Síla příběhů ve vzdělávání - dorozumívání na úrovni témat.


Ohniskem devadesátiminutového workshopu bude slovo Téma. Vyjdeme z tvrzení, že příběhy v našich životech nesouvisí jen se zábavou a odpočinkovým trávením volného času. Přidáme tvrzení, že tvořit nebo vnímat příběh je vysoce reflektivní činnost. Na příkladech si vyzkoušíme, že příběhy plynou v obrazech a provedeme společně "kouzlo odhmotnění", čímž se prosekáme zarostlou hranicí ze světa konkrétních pojmů do říše pojmů abstraktních. Tam se podíváme na slovo Téma očima pedagoga a osvěženi o nové objevy se z výpravy vrátíme zpět. A legrace bude taky. Workshop složíme z výkladu, z ukázek na příkladech, vlastních účastnických pokusů o tvorbu, reflexe a krátké diskuse o využití práce s příběhem v pedagogické praxi.

Délka: 90 min

Lektoři:

Martin Hak

DemoHráč - výchova
k demokracii


Osobně bych trval na tom, aby byl tento program zařazený do všech škol na Slovensku i v Čechách, dokonce si myslím, že by se měl stát i součástí učebních osnov." 

Účastník školení DemoHráč pro pracovníky s mládeží.


Vytvořili jsme program, který umí velmi efektivně (v krátkém čase, atraktivní formou zážitkové pedagogiky a larpu) podpořit zájem mladých lidí o to, co se kolem nich děje, a sepsali ho do návodné metodiky, kterou může kdokoliv použít. Na workshopu proniknete do esence našeho přístupu, zažijete ukázky z programu a dostanete tipy, jak metodiku využít i ve své praxi. 

Délka: 45 min

Lektoři:

Ludmila Houdková

Polybus - pojízdný polytechnický kabinet


Polybus je koncept mobilního kabinetu, který přiváží do škol polytechnické vzdělávání. Součástí nejsou jen pracovní náčiní a veškeré zázemí pro práci s materiály, ale také originální hry a pomůcky na rozšíření znalostí o přírodě, řemeslech a ekologii. Přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet, jak to celé funguje, staňte se na chvilku zvídavým žákem základní školy a vyrobte si nebo si pohrajte v naší polyherně.

Délka: 45 + 45 min

Lektoři:

Miroslava Dančáková

Cirkus ve škole


Workshop, ve kterém se vám pokusíme přiblížit základní myšlenky cirkusové pedagogiky. Sami si vyzkoušíte základy  některých cirkusových technik, kterými můžete oživit činnosti ve svých praxích. 

Délka: 90 min

Lektoři:

Marek Jovan Jovanovski

.

Konrad Kony Heczko

Podnikavá mysl


Jak pracovat s nápadem a dokázat změnit něco ve svém okolí. Vyzkoušíte si, jak u dětí podpořit generování nápadů a naplánovat si dílčí kroky pro jejich realizaci. To, že jedním z kritérií by měla být i udržitelnost, už často děti dokáží naplnit zcela přirozeně. Ukážeme si na příkladech miniprojektů Podnikavé dny z praxe škol, jednoduše přenositelných i mimo ně.Délka: 90 min

Lektoři:

Hana Šolcová

Lesní škola a školka


Zakladatelka Lesní mateřské školy Lištička a Základní školy Liška Míša Němcová a učitelka Milada Smutná, nominovaná v roce 2023 na cenu Global Teacher Prize, vám povyprávějí svůj příběh o tom, jak zakládaly lesní školku a školu, jejichž filosofie vychází z principů neformálního vzdělávání, partnerství a spolupráce s rodiči. Dozvíte se o způsobech učení venku v přírodě, o spolupráci s rodiči dětí i o všech úskalích a radostech, které jejich cestu provází.

Délka: 45 min

Lektoři:

Míša Němcová a
Milada Smutná

Wellbeing skrze drama


Mapování stavu osobní a profesní spokojenosti prostřednictvím skupinové práce, tvořivých aktivit a dramatické výchovy. Drama jako neformální a alternativní cesta ke hledání stavu tělesné a duševní spokojenosti.

Slovem, obrazem i akcí vás provedeme projektem, který jsme realizovali v rámci strategického partnerství (grant ERASMUS +) v širším mezinárodním týmu (Česko, Maďarsko, Polsko, Velká Británie), do kterého byli zapojeni také učitelé základních škol. Zkoumali jsme, jak může drama a divadlo zlepšit jejich spokojenost v profesním i osobním životě. Také jak je mohou pedagogové využívat ve vzdělávacím procesu, a tím příznivě ovlivnit spokojenost svých žáků během učení a celkově školní klima. Společně jsme hledali cesty jak kreativně zkoumat postavení učitelů a učitelek v současné společnosti, co všechno je ovlivňuje a jak je možné je podpořit, aby sami mohli být oporou pro své žáky nejen v učení, ale i jako vzory, spokojené a zdravé osobnosti.

Délka: 90 min

Lektoři:

Tom Mohapl Doležal

Poradní kruh jako most mezi formálním a neformálním vzděláváním


Workshop představí praxi poradních kruhů (angl. Way of Council), kterou lze velmi smysluplně využít ve školním i mimoškolním prostředí s nejrůznějšími cílovými skupinami. Jedná se o způsob práce založený na nehierarchických formách partnerské komunikace, který vede k aktivnímu naslouchání a upřímnému vyjadřování. Jde o specifickou praxi nejčastěji realizovanou v kruhovém uspořádání, která přináší účastníkům inspiraci, nové pohledy, zkušenosti, porozumění, přispívá k řešení konfliktů, či ke skupinovému rozhodování.

Délka: 90 min

Lektoři:

Martina Kurowski

.

Eva Dittingerová

Výuka první pomoci na základních a středních školách


Simulované situace jsou velmi atraktivní forma výuky první pomoci a má své příznivce i odpůrce. V programu si řekneme, jak tento prostředek používat při vzdělávání dětí, a ukážeme si i základy maskování zranění.

Délka: 45 min

Lektoři:

František Frodo Serbus

Karty ctností - krize jako příležitost


Každý pedagog se čas od času setkává s náročnou situací, se kterou je potřebné se vypořádat. Vzdorovité dítě v odporu, rozhádaní rozvedení rodiče komplikující organizaci kroužku, nápadně hubené dítě, nepřehlédnutelně ztrápený žák či při tréninku náhodou objevené jizvy na rukou. Devadesátiminutový workshop s dětskou psycholožkou o tom, jakým způsobem můžeme s dětmi řešit obtížné či kritické situace pohodovým a rozvojovým způsobem, a to s využitím Karet ctností.

Délka: 90 min

Lektoři:

Míša Karlíková

Dílna s obnovitelnými zdroji energie


Jaké jsou výhody a nevýhody obnovitelných zdrojů? Jak obejít jejich limity a vytvořit z nich součást naší energetické sítě? Čekají vás pokusy, díky kterým samostatně odhalíte princip výroby obnovitelné energie, jejího uchování a přeměny na jiné formy energie.

Délka: 45 min

Lektoři:

RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

Co se děje v bříšku


Jak putuje jídlo naším tělem? K čemu slouží jednotlivé orgány trávicí soustavy? A jaký vliv má na nás to, co jíme? Proměníte se v sousto a vydáte se na cestu od polknutí, přes žaludek a střeva, až po vyprázdnění do záchodu. Těšte se na nejrůznější zajímavosti o jednotlivých orgánech. Vyzkoušíte si také, jak náročná je cesta potravy od dutiny ústní až po konečník a vlastnoručně si vytlačíte hovínko vyrobené z banánu a sušenek.

Délka: 45 min

Lektoři:

Mgr. Julie Tomaňová

Technologie v řízení outdoorových her


DDM Helceletka se již pátým rokem věnuje hledání prostoru pro využívání moderních technologií ve specifickém prostředí táborové pedagogiky, potažmo obecně v řízení outdoorových her. Toto angažmá tvoří podpora studentských prací, ale také vývoj speciálních technických zařízení ("TEF" - technologický ekvivalent fáborku) a aplikací. Na našem workshopu vám několik z nich představíme a nastíníme důvody, proč jsme si práci s nimi na našich táborech zamilovali. Kdo ví, třeba to bude láska na první zabliknutí taky pro vás!

Délka: 45 min

Lektoři:

Petr Sedlář