1. MŠ a ZŠ Liška

Naše škola Liška vznikla v roce 2019 jako přirozené pokračování lesní mateřské školy Lištička. Navazuje na hodnoty a principy lesní pedagogiky, individuálního rozvoje dětí a vzájemně respektujícího přístupu. ​Učíme formou zážitkové pedagogiky a poznáváním okolního světa všemi smysly. Našim cílem je nabídnout dětem pestrou paletu výuky, aby si každý našel to své. Trávíme čas venku i uvnitř, v lavici i na koberci. Propojujeme individuální a skupinovou práci obohacenou o projektovou výuku, která je v souladu s ŠVP a současně se na tvorbě programu aktivně podílejí děti (výlety, exkurze, bádání, tradice, ...). Velký důraz klademe na budování důvěry, vzájemných vztahů a spolupráci s rodiči.


2. VIDA! Science centrum Brno

Zveme vás na návštěvu VIDA! science centra, kde se můžete seznámit s expozicí ve které najdete 180 exponátů, projdeme se prostory sloužící k realizaci vzdělávacích programů nebo můžete navštívit jedinečnou science show Potápěč.


3. DDM Helceletka – Kamenačky

Přírodovědná stanice Kamenačky je jedno z nejspecifičtějších pracovišť našeho DDM. Je to raritní a specifické odborné zařízení určené pro zájemce o přírodovědu, chovatelství (zejména teraristiku), ekologii a přírodní zahrady. Pro děti a mládež nabízíme pravidelné zájmové kroužky, v době prázdnin pořádáme příměstské tábory s přírodovědně-turistickým zaměřením. Pro kolektivy z mateřských, základních a středních škol a gymnázií pořádáme výukové a výtvarné programy a tématické exkurze. Dlouhé zimní večery zpestřujeme cyklem promítání fotografií z cest a řadou rukodělných dílen. Na Ukázkové přírodní zahradě stanice pořádáme osvětové a kulturní akce pro veřejnost. Pracovníci stanice poskytují také poradenskou a konzultační činnost v oblastech přírodovědy, chovatelství a ekologie. Několik vybraných sobotních dnů v roce pořádáme návštěvní a prohlídkové dny pro širokou veřejnost. 


4. SVČ Lužánky – pracoviště Louka

Pracoviště Louka se zaměřuje se především na výtvarné, hudební, jazykové, sportovní a taneční aktivity. Najdete zde kroužky, kurzy, akce pro veřejnost, letní a příměstské tábory, pobytové akce pro rodiny s dětmi a výukové programy pro základní školy. Specifikem Louky jsou akce pro rodiny s dětmi, sportovní aktivity, sekce bojových umění a miniškolka Maceška. 
5. SVČ Lužánky – pracoviště Lata

Lata - pracoviště SVČ Lužánky, které se od  června 2023 nachází v nové, moderní budově komunitního centra v Žabovřeskách. Provozujeme zde Dětskou skupinu Skládanka pro 12 dětí od 2 let, kroužky pro rodiče s dětmi podporující všestranný rozvoj dětí, kroužky pro předškoláky a školáky (pohybové, výtvarné, přírodovědné), rodinný koutek, kde je možno si s dětmi odpočinout, přebalit, nakrmit a pohrát si.

Součástí komunitního centra je kavárna Café Práh a prostory pro seniory.


6. SVČ Lužánky – pracoviště Lesná a Lanové centrum proud

Pracoviště Lesná se zaměřuje se na sport, výtvarné a polytechnické činnosti a aktivity pro předškoláky. Během roku pořádá Lesná tradiční akce pro veřejnost a během prázdnin příměstské i pobytové tábory. Na Lesné najdete i Lanové centrum PROUD Brno, Arrow game Lesná a Kluziště Lesná. Odpočinout si můžete v kavárně L Caffe.7. Salesiánské středisko dětí a mládeže

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky pomáhá dětem a mládeži v rozvoji mezilidských vztahů a v osobním růstu včetně jeho duchovního rozměru.

Své poslání realizuje prostřednictvím Volné oratoře, Kroužků zájmového vzdělávání, Klubu maminek a dalších aktivit, které vycházejí z preventivního výchovného systému Dona Boska.Na všechny exkurze se budete moci přihlásit v průběhu konference, kdy také dostanete bližší informace.

Probíhat budou v pátek 22.9.2023 od 14.00 – 15.30 hod.