Mgr. Eva Dittingerová

Vystudovala estetiku na Filozofické fakultě MU v Brně a dvouletý kurz Kreativní pedagogika – pedagogická kondice na DAMU. Pohybuje se v oblasti neformálního i formálního vzdělávání. Facilituje poradní kruhy podporující učení i budování komunit. Pracovala jako muzejní pedagožka v Muzeu romské kultury a lektorka dramatické výchovy v SVČ Lužánky. Učí dramatickou výchovu studenty Učitelství estetické výchovy na FF MU a spolupracuje s katedrou Sociální pedagogiky PdF MU.