Martin Hak

Martin Hak je vypravěčem příběhů a učitelem vyprávění. Před více než 20 lety začal objevovat, že živé vyprávění příběhů (také Storytelling) je silný a krásný způsob setkání lidí s příběhem a že má kořeny tak dávné a společné všem kulturám světa, až se točí hlava. Vypráví příběhy na oficiálních i kuriózních jevištích dospělým i dětem, manažerům, šéfům šéfů, knihovnicím, farářům, psychologům, učitelům, vědcům, žákům, studentům a dalším. Umění vypravěčů také vyučuje v kurzech svých i ve spolupráci s různými institucemi (DAMU Praha, MU Brno, SKIP ČR, NIPOS-ARTAMA, NPI, Hnutí Brontosaurus, AV ČR, Junák - český skaut). O svém řemesle říká, že všechny příběhy, skutečné, staré, současné, pohádkové i mýtické jsou krajinami lidské zkušenosti, moudrosti a inspirace. Vypravěč je průvodce, který vás do příběhu umí vzít na výlet tak, že okolní svět na chvíli zmizí, abychom jej po návratu mohli vidět novýma očima.