Míša Němcová a Milada Smutná

Míša Němcová je zakladatelkou základní školy Liška a jednou ze zakladatelek Lesní mateřské školy Lištička. Největší motivací vykročit tímto okouzlujícím směrem byla touha dopřát dětem i sobě smysluplně strávený čas v kontaktu s přírodou. Učit se s radostí všemi smysly a mít možnost být tady a teď v přátelské atmosféře.

​Na Pedagogické fakultě MU v Brně vystudovala speciální pedagogiku a pedagogiku volného času. Vzdělávacím činnostem se věnuje od roku 2005. Pestrou pedagogickou praxi načerpala v DDM Matýsek a SVČ Lužánky jako pedagog volného času při vedení sportovních kroužků, současně jako instruktor lanového centra, lektor teambuildingových a adaptačních kurzů.

​Ze všeho nejraději má čas strávený se svou rodinou a přáteli. Ve volném čase se věnuje kineziologii, masážím a slaměnému stavitelství. Má ráda les, brouzdání v potoku, cestování a zbožňuje vůni ostružin.


Milada Smutná má motto: „Skvělý učitel dokáže najít poklad v duši každého dítěte.“ Toto vědomí ji provází celou její pedagogickou cestou. Je nadšená, že je dětský svět tak pestrý a může hledat cesty, které pomohou dětem objevit své vlastní já. Umí vytvořit pro každé dítě individuální plán seberozvoje pomocí kombinace postupů, metod a pomůcek přímo na míru pro jeho nejrychlejší posun vpřed. V dětech podporuje odvahu hledat své dobré stránky a pouštět se i do věcí, kterých se obávají.

Její největší vášní je oblast metodik počítání, čtení, rozvoje grafomotoriky a zdravého psaní a výroba pomůcek a podpůrných materiálů. Při výuce vychází ze své dlouholeté praxe zejména v oblasti speciální pedagogiky v kombinaci s rozvojem mozku dítěte. Věnuje se moderním přístupům a metodám v tréninku mozkového potenciálu, práci se stresem v propojení s osobnostním rozvojem dětí.

Pedagogickou praxi začala v zahraniční ve škole waldorfského směru a speciálních školách. Podílela se na tvorbě metodik pro výuku trivia. Je zakladatelkou Institutu praktické pedagogiky, autorkou projektu Abeceda prvňáka a elektronických publikací k počátečnímu čtení, psaní a počítání.  

Svoji rodinu staví na první místo a je vděčná, že se svými dětmi a manželem může prožít tak šťastný a naplňující život. Když si chce „vyčistit hlavu“ a dobít se energií, tak utíká do lesa, balí dárky nebo šije malé skřítky.