Tom Mohapl Doležal

Pracuje jako divadelní pedagog v SVČ Lužánky v Brně, kde vede výukové programy pro školy, divadelní kroužky pro zájemce různého věku. Působí také jako lektor akreditovaných kurzů, seminářů a dílen zaměřených na dramatickou výchovu a divadelní tvorbu u nás i v zahraničí. Externě vyučuje na PdF MU a na DAMU předměty související s dramatickou výchovou.